Vakbarát változat |
Betűméret

Kölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzés

Kölcsönzés

A Berzsenyi Dániel Könyvtár e célra gyarapított gyűjteményből kölcsönözhetők: könyvek, egyes bekötött folyóiratok, egyedi folyóiratszámok, diafilmek, DVD-k, CD-k, hangoskönyvek, kották és a számítógépes lapok elektronikus mellékletei.

A dokumentumok kölcsönzési ideje 3 hét.

A dokumentumok kölcsönzése a könyvtári tagoknak ingyenes. Olvasójegy hiányában a kölcsönzés nem lehetséges. Az olvasójegy tulajdonosa teljes felelősséggel tartozik a kölcsönzött dokumentumokért, azok épségéért. Az olvasójegyen a lejárat dátuma mellett – kölcsönzési alkalmanként – feltüntetjük a kölcsönzésben lévő kötetek darabszámát.

Könyvből egyidejűleg 35, DVD-ből, kottából és egyedi folyóiratszámból 10, elektronikus dokumentumból 2, CD-ből és hangoskönyvből összesen 15 (cím), diafilmből 3 kölcsönözhető. Valamennyi dokumentumtípusból művenként egy példány kölcsönözhető.

Hétvégére (szombat 17 órától hétfő 12 óráig) kölcsönözhetőek a kézikönyvtári dokumentumok mindegyik gyűjteményből (kivétel a Savariensia gyűjtemény) az éves díjtáblázatban meghatározott térítési díj ellenében.

A kölcsönzési határidőt be nem tartó olvasó késedelmi díjat fizet. A késedelmi díj dokumentumonként naponta, a lejárati dátumtól kerül elszámolásra az adott évre megállapított díjszabás alapján.

Hosszabbítás

kölcsönzés, amennyiben nincs előjegyzés az adott műre, két alkalommal – személyesen, telefonon  (94/513-540)  és online, a katalóguson keresztül is –  meghosszabbítható.

Előjegyzés

A könyvtár katalógusában megtalált, de kölcsönzésben lévő dokumentumokra térítés ellenében előjegyzés kérhető személyesen az első emeleti kölcsönzőpultnál, a freszleg@bdmk.hu e-mail címen, vagy online, a katalóguson keresztül. 
A visszahozott dokumentumot félretesszük és telefonon, vagy e-mailben a lehető leggyorsabban értesítést küldünk a kért mű beérkezéséről. Az előjegyzett dokumentumot az értesítéstől számított 5 nyitvatartási napig visszatartjuk.

Házikölcsönzés

Azoknak az olvasni szerető szombathelyieknek, akik egészségügyi okok miatt nem tudnak személyesen eljutni a könyvtárba, havi rendszerességgel könyvtárosok viszik házhoz az igény szerinti olvasni- illetve hallgatnivalót: könyveket, zenei, szépirodalmi CD-ket, magnókazettákat.
A házi kölcsönzésben résztvevők számára a könyvtári beiratkozás ingyenes. A szolgáltatást bárki igényelheti telefonon (94-513-540), vagy hozzátartozója által, személyesen a könyvtár olvasószolgálatánál.

2020. november 26.