Vakbarát változat |
Betűméret

Minőségirányítás

Minősített Könyvtár

A Berzsenyi Dániel Könyvtár másodjára érdemelte ki a Minősített Könyvtár cím elismerést.
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet értelmében a kultúráért felelős miniszter a könyvtári minőségirányítás módszereinek többéves folyamatos alkalmazása, a könyvtárhasználati jog érvényesülése, valamint a könyvtárhasználói elégedettség eredményei terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó, magas színvonalú szakmai munkát végző nyilvános könyvtáraknak pályázat útján Minősített Könyvtár címet adományoz.
 
2023-ban a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj pályázatokat a kultúráért felelős miniszter hirdette meg, a lebonyolítást jogszabály szerint a Könyvtári Intézet végezte, és tett javaslatot a Kulturális és Innovációs Minisztérium Kultúráért Felelős Államtitkára részére. A Kulturális és Innovációs Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2022.(VIII. 8.) KIM utasítás mellékletében foglaltak alapján Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár a Berzsenyi Dániel Könyvtár részére „Minősített Könyvtár cím”-et adományozott.


Minősített Könyvtár

A Berzsenyi Dániel Könyvtár 2018-ban elnyerte a könyvtárak szakmai munkájának elismerését jelentő Minősített Könyvtár címet, Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár döntése alapján. A büszkén viselt címmel 2022-ig jelezhetjük, hogy szakmai teljesítményünk hivatalosan is elismert.


ISO Minőségirányítási Rendszer

A Berzsenyi Dániel Könyvtár a TÁMOP-3.2.4/08/1-2009-0031 kódszámú, Vas megye könyvtárai formális és informális tanulást támogató szolgáltatásainak összehangolt fejlesztése (NFÜ program: „Tudásdepó-Expressz”) támogatásával 2011-ben bevezette az MSZ EN ISO 9001: 2009 szabvány szerinti Minőségirányítási Rendszerét.

A Berzsenyi Dániel Könyvtár MSZ EN ISO 9001: 2015 szabvány szerint 2020-ban megújított Minőségirányítási Rendszerét az EMT Első Magyar Tanúsító Zártkörűen Működő Részvénytársaság tanúsításával sikeresen regisztráltak a Könyvtári és levéltári tevékenység alkalmazási területén 2026. július 19-ig.

A Berzsenyi Dániel Könyvtár Minőségirányítási Kézikönyve (része többek között: jövőkép, organogram) a hagyományos és hálózati tartalomszolgáltatásokkal kapcsolatos felhasználói elvárások teljesítésére terjed ki, kielégíti az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeit. A Minőségirányítási Rendszer alkalmazási területét a Minőségirányítási Kézikönyv 4.3. számú fejezete tartalmazza.

 

Stratégiai terv

A Berzsenyi Dániel Könyvtár stratégiai terve PGTTJ és SWOT analízissel, a jövőkép és a jövőkép megvalósítása érdekében elérendő stratégiai célok, megvalósítandó tartalmi feladatok és a specifikus célok összefoglalásával.


Minőségpolitikai nyilatkozat

A Berzsenyi Dániel  Könyvtár kötelességének tartja, hogy az egyének és közösségek
számára eredményes könyvtári szolgáltatást nyújtson.
A könyvtár gyűjteménye, szakemberei, információs és kommunikációs technológiai készültsége alapján vállalja a városi és a megyei lakosság korszerű igényeinek folyamatosan nyújtott minőségi kielégítését.

2021. január 28.