Vakbarát változat |
Betűméret

Könyvtárközi kölcsönzés

Beiratkozott olvasóinknak

A gyűjteményünkből hiányzó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel más intézményektől szerezzük be, a kölcsönadó könyvtár feltételeihez igazodva. Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltató intézményeiből érkező eredeti mű kölcsönzése térítésmentes. Visszaküldésének postaköltsége az igénybevevő olvasót terheli. A kérés indításakor a szolgáltatás kérőlapján nyilatkozni kell a térítési díj vállalásáról. A megérkezett dokumentum  a postai díjszabással meghatározott postaköltség kifizetésével vehető át.
A másolatszolgáltatás költségeit a felhasználó fizeti. Az elektronikus másolatért a könyvtárak általában nem kérnek térítési díjat, de felhasználhatóságát a szerzői jogi törvény szabályozza. Ennek értelmében a használó a könyvtárban a képernyőn megjelenítve csak helyben olvasható formában jut hozzá a kívánt dokumentumhoz.
A külföldi könyvtárközi kölcsönzést az Országos Széchenyi Könyvtár közvetítésével végezzük, mely dokumentumonként 4500,-Ft, ill. másolatok esetében a küldő könyvtár másolati díja és postaköltsége.
Alkalmanként, - főleg a szomszédos országokból - könyvtárunk közvetlenül is végez külföldi könyvtárközi kölcsönzést.

Könyvtáraknak

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltató könyvtáraként a gyűjteményünkbe került dokumentumokat más könyvtárak felhasználói számára is hozzáférhetővé tesszük könyvtárközi kölcsönzéssel.
Eredeti dokumentumok átkölcsönzése díjtalan, a visszaküldés postaköltségét a kérő könyvtár  fizeti. A könyvek kölcsönzési ideje 1 hónap, DVD, CD esetében 10 nap. A határidő egyszer meghosszabbítható, ha nincs előjegyzés a kért műre.
Korlátozás: az olvasótermi állomány, az egy példányos folyóiratok, a helyismereti dokumentumok, kéziratok, a muzeális értékű anyagok, egyes nem hagyományos dokumentumok eredetiben csupán indokolt esetben - igazgatói engedéllyel - kölcsönözhetők.
Másolat küldéskor a mindenkori másolási és postaköltséget kérjük a felhasználótól. Maximum 20 oldalig elektronikusan díjmentesen küldünk másolatot.
Partnereink kéréseit - a bibliográfiai adatok pontos közlésével és a kívánt teljesítési mód megadásával - az alábbi e-mail címen is elfogadjuk: kkozi@bdmk.hu.

2020. november 26.